O NAMA

 • Šta Advantis Broker osiguranje radi za Vas?

  • Analizira rizike kojima ste izloženi
  • Predlaže najprihvatljivije osiguranje od rizika
  • Pregovara sa osiguravajućim društvima u Vaše ime o uslovima osiguravanja
 • Zbog čega angažovati Advantis brokera osiguranja?

  • Ne gubite nikakvu kontrolu nad procesom odabira osiguranja
  • Štedite svoje i vrijeme svojih zaposlenih
  • Bez troškova dobijate stručnu i nezavisnu pomoć
 • Da li se samostalno baviti odabirom osiguranja ili angažovati Advantis brokera osiguranja?

  • Osiguranik se najčešće samo jednom godišnje bavi osiguranjem, a to je naš svakodnevni posao
  • Osiguranik je sam pred osiguravajućom kućom, dok je pregovaračka pozicija brokera, kao predstavnika svih svojih klijenata, mnogo jača

Sonja Topalović je akademsko zvanje diplomiranog ekonomiste stekla na Univerzitetu u Beogradu. Poslovnu karijeru je započela na tržištu kapitala kao licencirani broker i investicioni menadžer. Nakon decenije rada na poslovima brokera, investicionog menadžera i direktora brokerske kuće, 2015. godine započinje angažman na tržištu osiguranja kao broker. Do danas uspješno rješava sve nedoumice i probleme svojih klijenata iz oblasti osiguranja.

Zdravko Janković je završio Ekonomski fakultet u Banjoj Luci. Gotovo 10 godina se bavio berzanskim trgovanjem, analizom bilansa i upravljenjem portfeljima. 2016. godine uplivava u vode tržišta osiguranja, gdje do danas jednako pažljivo brine o portfeljima osiguranja klijenata.