OSIGURANJE IMOVINE

 • Osiguranje od požara i prirodnih sila
 • Osiguranje od zemljotresa
 • Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva
 • Osiguranje stakla od loma
 • Osiguranje mašina od loma
 • Osiguranje računara
 • Osiguranje objekata u izgradnji i montaži
 • Osiguranje potraživanja
 • Osiguranje finansijskih gubitaka nastalih usljed prekida rada zbog ostvarenja osiguranog slučaja
 • „All risk“ imovinska osiguranja

OSIGURANJE LICA

 • Mješovito osiguranje života-osiguranje i štednja
 • Riziko osiguranje-samo za slučaj smrti
 • Dopunsko zdravstveno osiguranje
 • Putničko zdravstveno osiguranje
 • Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

 • Osiguranje autoodgovornosti
 • Osiguranje autonezgode
 • Potpuno kasko osiguranje
 • Djelimično kasko osiguranje

TRANSPORTNO OSIGURANJE

 • Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu
 • Osiguranje odgovornosti prevoznika za štete na pošiljkama

OSIGURANJE POLJOPRIVREDE

 • Osiguranje životinja
 • Osiguranje usjeva i plodova

BANKOOSIGURANJE

 • Osiguranja povezana sa finansijskim proizvodima banke

OSIGURANJE DOGAĐAJA I MANIFESTACIJA

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM LICIMA

 • Osiguranje opšte odgovornosti
 • Osiguranje profesionalne odgovornosti
 • Odgovornost za proizvode s nedostatkom
Kontaktirajte nas