Rasteretite se poslova koji troše Vaše vrijeme, energiju i novac – brigu o osiguranju prepustite profesionalcima.
ADVANTIS broker osiguranja je profesionalni posrednik u osiguranju za sve vrste osiguranja. Za svoje klijente prepoznaje rizike i potrebe za osiguranjem; pregovarajući sa renomiranim osiguravačima kreira najkvalitetniji mogući program osiguranja; kontinuirano prati potrebe klijenata za osiguravajućim pokrićem i promjene na tržištu osiguranja; asistira pri naplati šteta, te pruža uslugu savjetovanja iz oblasti osiguranja.

Identifikacija i analiza rizika

Izrada optimalnog programa osiguranja

Ugovaranje osiguranja

Kontinuirano praćenje klijentovih rizika i pokrića

Pomoć pri rješavanju odštetnih zahtjeva

Nezavisno i objektivno savjetovanje

Back to top