Vrste osiguranja//šta nudimo

 

Za više detalja kliknite na jednu od ponuđenih vrsta osiguranja:


OSIGURANJE IMOVINE

Osiguranje od požara i prirodnih sila
Osiguranje od zemljotresa
Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva
Osiguranje stakla od loma
Osiguranje mašina od loma
Osiguranje računara
Osiguranje objekata u izgradnji i montaži
Osiguranje finansijskih gubitaka nastalih usljed prekida rada zbog ostvarenja osiguranog slučaja
„All risk“ imovinska osiguranja

OSIGURANJE LICA

Mješovito osiguranje života-osiguranje i štednja
Riziko osiguranje-samo za slučaj smrti
Dopunsko zdravstveno osiguranje
Putničko zdravstveno osiguranje
Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

Osiguranje autoodgovornosti
Osiguranje autonezgode
Potpuno kasko osiguranje
Djelimično kasko osiguranje

TRANSPORTNO OSIGURANJE

Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu
Osiguranje odgovornosti prevoznika za štete na pošiljkama

OSIGURANJE POLJOPRIVREDE

Osiguranje životinja
Osiguranje usjeva i plodova

BANKOOSIGURANJE

Osiguranja povezana sa finansijskim proizvodima banke

OSIGURANJE DOGAĐAJA I MANIFESTACIJA

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM LICIMA

Osiguranje opšte odgovornosti
Osiguranje profesionalne odgovornosti
Odgovornost za proizvode s nedostatkom


Back to top