O nama// opšte informacije

Osnovna uloga brokera osiguranja nije prodaja osiguranja, već kupovina bazirana na prethodnoj detaljnoj analizi klijentovih potreba i mogućnosti koje nudi tržište. Potpuno poznavanje proizvoda osiguranja koji se nude, te finansijske snage i stabilnosti pojedinih osiguravača omogućava brokeru da Vam pronađe i predstavi za Vas najbolje opcije. Angažmanom spoljnih saradnika medicinske, tehničke i pravne struke osigurali smo Vam vrhunsku uslugu.

Svrha nam je i cilj da svojim radom omogućimo našim klijentima potpuno nove metode sagledavanja tržišta osiguranja i onoga što to tržište nudi.

Saradnja s brokerom od Vas ne zahtijeva nikakva dodatna finansijska sredstva, a može Vam stvoriti značajne uštede kroz optimiziranje postojećih ugovora o osiguranju, te uštedu vremena i resursa koje biste sami trebali angažovati.

Back to top